Välkommen

Linghemskyrkan är en ekumenisk församling, som tillhör Equmeniakyrkan som bildades 2011 genom en sammanslagning av Svenska Missionsförbundet, Svenska Baptist-samfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Equmeniakyrkan har ungefär 790 lokala församlingar, totalt ca 79 000 medlemmar och 140 000 betjänade.
 

Vår uppgift är att genom lovsång, bön och bekännelse ära Gud. Föra evangeliet om Jesus Kristus vidare genom vittnesbörd och tjänst. Gestalta en gemenskap, fri och öppen för alla, samt vara försoningens redskap i vår omgivning. Vår målsättning är att hjälpa människor att: komma till tro, växa i tro, leva i tro och dela sin tro i det personliga mötet.

Som gemensamma mål vill vi skapa en levande Gudstjänst där alla är delaktiga och kan bli berörda. Vi vill ha fungerande smågrupper så att alla i församlingen och dess närhet är med i en smågrupp där tro, erfarenhet och vårt liv delas med varandra i bön och samtal. Vi vill nå ut med evangeliet i fungerande vardagsliv så att alla medlemmar ser sig som Jesu tjänare i mötet med grannar, vänner, arbetskamrater och klasskamrater…

Senaste nytt
Dagens bibelord

Brev från equmeniakyrkan angående Corona

 

Till Equmeniakyrkans församlingar med anledning av Coronaviruset Equmeniakyrkan har en extrainsatt krisgrupp med anledning av Coronaviruset sedan ett par veckor tillbaka. Equmeniakyrkans krisgrupp möts två gånger per vecka för att säkerställa informationen om corona på vår hemsida samt ta eventuella beslut som rör Equmeniakyrkans personal och församlingarna. Vid behov sammankallas gruppen med kort varsel. Vid ett extrainsatt möte igår eftermiddag beslutades att man ställer in helgens Musikkonferens i Linköping. Alla tjänsteresor utomlands stoppas även för nationellt anställd personal inom Equmeniakyrkan och Equmenia med omedelbar verkan.

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingar tillsvidare. Men glöm heller inte bort de i församlingen som är äldre, sjuka och ensamma och som kanske har en extra oro. Ett kort telefonsamtal kan betyda mycket!

Gudstjänster och samlingar

Equmeniakyrkan har idag ingen allmän uppmaning till församlingarna att ställa in gudstjänster och samlingar, men varje församling behöver fatta beslut efter sina förhållanden.

 

Nattvard

Varje församling avgör om man vill fira nattvard eller ej under en period. Det går bra att under en period välja att inte fira nattvard i församlingen. När nattvard firas rekommenderar vi att man avstår från att dricka vinet direkt ur bägaren. Nattvardstjänarna uppmanas särskilt till god handhygien i förberedandet av samt under nattvarden. Den som vill kan doppa brödet i vinet, men var då noga med att fingrarna inte doppas i vinet. Om man önskar avstå från att ta emot vinet så kan den som delar ut vinet ändå uttala orden "Kristi blod för dig utgjutet".

Kyrkfika och serveringar

Uppmana gärna de i församlingen som hanterar kyrkfika och annan servering att hålla extra noga handhygien. Fundera gärna en extra gång på hur ni, i er församling, gör serveringarna bäst för att minska smittspridning.

 

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

TV-sänd gudstjänst i SVT

För de som är sjuka, har förhinder eller inte vill delta i församlingens gudstjänst nu på söndag vill vi tipsa om gudstjänsten som sänds i SVT TV2 kl 10.00 eller via SVT Play. Gudstjänsten är inspelad i Värnamo Missionskyrka, som är en av våra församlingar i Equmeniakyrkan

För mer information
Följ Equmeniakyrkans uppdateringar på hemsidan om coronaviruset
www.equmeniakyrkan.se/corona

  • Facebook
  • Instagram

Besöksadress

Himnavägen 151585 65 Linghem

Linghemskyrkan Tel: 013-790 24

Bankgiro: 5427-6332

Swish: 123 157 99 94